dars1sf

توضیحات محصول

 

این آموزش برای کسانی است که میخواهند با فوت و فن این کار آشنا بشوند. چه تازه کار چه حرفه ای باید به موارد ذکر شده در این کتاب پایبند باشند تا موفق باشند.

نظری بدهید