17992_veneno_coverdx

توضیحات محصول

کتابی که در ایران از چاپ شصتم فراتر رفته و خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است.نویسنده‌ی آمریکایی این کتاب، سالیان بسیار در مقام هنرمند (نقاش)
و خطیب، نامی بلندآوازه داشت. افراد بی‌شماری در کلاس‌هایش شرکت می‌جستند و از این طریق، پیام معنویت را به گروهی وسیع می‌رساند. بزرگ‌ترین راز
موفقیتش این بود که همواره خودش بود: ساده و صمیمی و بی‌تکلف و شوخ‌طبع. هرگز نخواست قراردادی و ادیب مآب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد

کتابی که بدون شک و ۱۰۰ درصد رنگ زندگی شمارا تغییر می دهد

آیا تغییر زندگی و آینده شما ارزش صرف هزینه ناچیز را ندارید؟!!!

با ۴ اثر از فلورانس اسکاول شین هر انچه میخواهید را فقط و فقط با قدرت بیکران وجودی خود به دست آورید…

با خرید این کتاب میلیونر می شوید

به عشقتان میرسید

به سلامت جسم و روح دست پیدا می کنید

کافیست بخواهید پس با خرید این اثر فوق العاده اولین قدم را محکم بردارید

بخشهایی از کتاب:

زندگی، یک بازی است؛
بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است. زندگی، بازی بزرگ داد و ستد است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت؛ و هر چه بدهد بازخواهد گرفت. اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد. و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند، از او انتقاد خواهد شد. اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت. و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموخته‌اند که قوه‌ی تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد.

هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند- دیر یا زود- در زندگی‌اش نمایان می‌شود. مردی را می‌شناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود می‌ترسید. او آن قدر به آن مرض اندیشید و درباره‌اش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را فراگرفت و مرد. او در واقع، قربانی خیال‌پردازی خود شد.

آیا تغییر زندگی و آینده شما ارزش صرف هزینه ناچیز ۱۰,۰۰۰ تومان را ندارید؟!!!

 

با ۴ اثر از فلورانس اسکاول شین هر انچه میخواهید را فقط و فقط با قدرت بیکران وجودی خود به دست آورید…

با خرید این کتاب میلیونر می شوید 

به عشقتان میرسید 

به سلامت جسم و روح دست پیدا می کنید

کافیست بخواهید 

پس با خرید این اثر فوق العاده اولین قدم را محکم بردارید

قیمت استثنائی ۱۰۰۰۰ تومان

نظری بدهید